be17076b3ac7b807241678aea9b7b72c

CHAIN LOUISE GM 65

Spread the love

uyUFBz

IMG_0512

2016-12-20
QNnie2

IMG_0511

2016-12-20
fAVZ32

IMG_0510

2016-12-20
vMzeuu

IMG_0509

2016-12-20
MjYj2y

IMG_0508

2016-12-20
uMBzae

IMG_0507

2016-12-20
Vzq6bq

IMG_0506

2016-12-20
F3Ijee

IMG_0505

2016-12-20
b6FFre

IMG_0504

2016-12-20
AZvYry

IMG_0503

2016-12-20
aABbMf

IMG_0502

2016-12-20
iM3Ebu

IMG_0501

2016-12-20
2iAvQz

IMG_0500

2016-12-20
bEr2Uj

IMG_0499

2016-12-20
aYjAFb

IMG_0498

2016-12-20
eemIVj

IMG_0497

2016-12-20
7rI73q

IMG_0496

2016-12-20
7ZFrIr

IMG_0495

2016-12-20
vAfeUf

IMG_0494

2016-12-20
yaE7J3

IMG_0493

2016-12-20
muQbAz

IMG_0492

2016-12-20
AZNj6b

IMG_0491

2016-12-20
eUnA3e

IMG_0490

2016-12-20
Aj2yQr

IMG_0489

2016-12-20
3i2Erm

IMG_0488

2016-12-20
MB32Qf

IMG_0487

2016-12-20
mmIryy

IMG_0486

2016-12-20
3EV3Qv

IMG_0485

2016-12-20
rUzIRr

IMG_0484

2016-12-20
Nf22Uj

IMG_0483

2016-12-20
vqIR7z

IMG_0482

2016-12-20
FvMfQj

IMG_0481

lv louis vuitton sarah wallet monogram empreinte leather
26

7.5 x 3.9 inches (Length x Height) -16 credit card slots -1 zipped coin pocket – 2 large compartments (for banknotes) – 2 large inside flat pockets – 1 exterior back pocket – Embossed calf leather – Calf leather lining – Shiny golden colour metallic pieces

2016-12-20
vqqQVr

IMG_0480

2016-12-20
2YbMfi

IMG_0479

2016-12-20
B7nq2y

IMG_0478

2016-12-20
N7FNFv

IMG_0477

2016-12-20
iaaeae

IMG_0476

2016-12-20
Y7nI73

IMG_0475

2016-12-20
ARZRby

IMG_0474

2016-12-20
uMZvAf

IMG_0473

2016-12-20
B3A3Qn

IMG_0472

2016-12-20
jimMb2

IMG_0471

2016-12-20
ruEnyi

IMG_0470

2016-12-20
QRzuu2

IMG_0469

2016-12-20
fiyUf2

IMG_0468

2016-12-20
UZRfmy

IMG_0467

2016-12-20
rM3uUj

IMG_0466

2016-12-20
NJVjMr

IMG_0465

2016-12-20
MFZ3U3

IMG_0464

2016-12-20
QFJrQb

IMG_0463

2016-12-20
rUrAVz

IMG_0462

2016-12-20
Y3EFvu

IMG_0461

2016-12-20
MvEZ7j

IMG_0460

2016-12-20
2UvAve

IMG_0459

2016-12-20
vUrQ7b

IMG_0458

2016-12-20
3Ef6Nb

IMG_0457

2016-12-20
a2qQBv

IMG_0456

2016-12-20
RVniae

IMG_0455

2016-12-20
vA77Vb

IMG_0454

2016-12-20
JnQnue

IMG_0453

2016-12-20
2MRVBz

IMG_0452

2016-12-20
NBzEna

IMG_0451

2016-12-20
mmEFn2

IMG_0450

2016-12-20
yEjYFn

IMG_0449

2016-12-20
2Yj2Y3

IMG_0448

2016-12-20,


Spread the love